1. Загальні положення

1.1. Цей договір є офіційною пропозицією Виконавця укласти з будь-якою фізичною особою, що далі називається «Користувач», Договір надання інформаційних послуг на умовах, визначених у тексті Договору. Акцептом Оферти є натискання кнопки або позначка галочкою, або іншим способом прийняття умов (згоди з умовами) Договору. Акцепт Оферти означає ознайомлення та повну, безумовну та беззастережну згоду Користувача з умовами та вимогами, визначеними в Оферті. З моменту акцепту Оферти Договір на надання інформаційних послуг між Виконавцем та Користувачем визнається укладеним та погодженим між ними, а його умови підлягають обов’язковому виконанню Сторонами. 1.2. У цьому Договорі терміни використовуються у такому значенні:
1.2.1. Сайт – веб-сайт, що належить Виконавцю, розташований за адресою: https://elitbuket.com/
1.2.2. Адміністрація Сайту – Виконавець, треті особи, що діють від імені та на користь Виконавця для забезпечення роботи Сайту.
1.2.3. Користувач — будь-яка фізична особа або особи, які використовують Сайт незалежно від того, чи використовується Сайт колективно або індивідуально.

2. Предмет договору

2.1. Предметом Угоди є надання можливості Користувачеві купувати для особистих, сімейних, домашніх та інших потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Товари, представлені в каталозі Сайту за адресою
2.2. Вартість Товарів, порядок їх доставки та інші деталі замовлення розміщуються Виконавцем на Сайті, при цьому Виконавець має право самостійно змінювати будь-які характеристики Товарів, порядок та строки доставки на власний розсуд, без попереднього погодження з Користувачем.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Права Користувача:

3.1.1. Після реєстрації Користувач отримує право самостійно в особистих некомерційних цілях використати Сайт.
3.1.2. Користувач має право будь-якої миті відмовитися від використання Сайту та видалити свій обліковий запис. Адміністрація Сайту не несуть відповідальності за видалення чи втрату особистих даних інших Користувачів персонального сайту.

3.1.3. Користувач має право звертатися до Адміністрації сайту з питаннями, побажаннями та пропозиціями щодо роботи Сайту та його функціоналу.
3.1.4. У разі виникнення будь-яких непорозумінь при використанні Сайту або неполадок у роботі Сайту Користувач має право звертатися до Адміністрації сайту зі зверненнями з їх усунення за адресою elitbuket@gmail.com
3.1.5. Користувач має право використовувати Сайт лише в особистих цілях без будь-якої матеріальної вигоди.
3.1.6. Користувач має право вимкнути або обмежити використання файлів cookie на власний розсуд.

3.2. Обов’язки Користувача:

3.2.1.Дотримуватися положень чинного законодавства України, цього Договору та інших спеціальних документів Адміністрації Сайту.
3.2.2. Надавати при реєстрації достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їхньою актуалізацією.
3.2.3. Інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до облікового запису у разі виявлення такого доступу.
3.2.4. Не надавати доступ іншим користувачам до власного облікового запису та персонального сайту або до окремої інформації, що міститься у випадку, якщо це може призвести до порушення законодавства України та/або цього Договору.
3.2.5. У разі копіювання матеріалів Сайту Користувач зобов’язаний вказувати посилання на Сайт, з якого взяті відповідні матеріали.
3.2.6. Не передавати права та/або обов’язки за цим Договором, у т.ч. передавати третім особам право (можливість) на використання облікового запису Користувача, на доступ до Послуг, якщо інше прямо не схвалено Адміністрацією сайту.

3.3. Права Виконавця:

3.3.1. Виконавець має право на збирання, обробку та зберігання Персональних даних Користувача відповідно до вимог чинного законодавства України. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання Користувачеві доступу до використання функціоналу Сайту, перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати та покращувати функціонал та розділи Сайту, а також розробляти новий функціонал та розділи Сайту. Адміністрація Сайту вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення. Адміністрація сайту не може гарантувати захист від неправомірного доступу, зміни, розкриття або знищення у випадках форс-мажорних обставин, зазначених у п. 6.3. справжньої угоди.
3.3.2. Виконавець має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов’язаною з функціонуванням Сайту, а також інформацією Користувачів, щоб забезпечити адресний показ рекламної інформації користувачів Сайту. Для цілей організації функціонування та технічної підтримки Сайту та виконання цього Договору Виконавець та Адміністрація Сайту мають технічну можливість доступу до персональних сторінок користувачів, яку реалізують лише у випадках, встановлених цим Договором.

3.3.3. Виконавець має право самостійно або із залученням третіх осіб надсилати Користувачеві інформацію про розвиток Сайту та його функціоналу, а також рекламувати власну діяльність.
3.3.4. Виконавець має право розміщувати на Сайті посилання доступу до блогів та пов’язаних сайтів на власний розсуд. При цьому Виконавець не несе відповідальності за точність та об’єктивність інформації, розміщеної на пов’язаних сайтах, а також за будь-які дії Користувача, які здійснюються на пов’язаних сайтах та їх наслідки. Здійсненням дій, зазначених у п.1.2. цього Договору, Користувач підтверджує, що розуміє та приймає на себе відповідальність за використання пов’язаних сайтів.
3.3.5. Виконавець має право на свій розсуд розкривати та передавати інформацію та матеріали Користувача у разі виникнення необхідності у порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством України.

3.3.6. Виконавець залишає за собою право на свій розсуд без попереднього повідомлення заборонити Користувачеві доступ на сайт, закрити обліковий запис Користувача та всі пов’язані з ним файли. Приймаючи умови цього Договору, Користувач погоджується, що Виконавець не нестиме відповідальності перед Користувачем або третіми особами у разі припинення доступу до Сайту, та не несе зобов’язань щодо забезпечення доступу Користувача до такої інформації після закриття облікового запису.
3.3.7. Виконавець має право без попереднього повідомлення Користувача на власний розсуд змінювати зовнішній вигляд та функціонал Сайту, в тому числі, але не обмежуючись, вносити зміни до переліку послуг, що надаються Виконавцем, змінювати графічні елементи та дизайн Сайту, змінювати порядок реєстрації та використання Сайту, міняти змінювати ім’я та адресу веб-сайту.

3.4. Обов’язки Виконавця:

3.4.1 Виконавець зобов’язаний при наданні послуг за цим Договором керуватися положеннями чинного законодавства України та цього Договору.
3.4.2. Виконавець зобов’язується не передавати персональні дані Користувачів третім особам, крім тих, що забезпечують функціонування та розвиток Сайту.
3.4.3. Виконавець забезпечує функціонування та працездатність Сайту та зобов’язується оперативно відновлювати його працездатність у разі технічних збоїв та перерв. Виконавець не несе відповідальності за тимчасові збої та перерви в роботі Сайту та спричинені ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки комп’ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов’язаний зі скачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями, розміщеними на Сайті.

4. Конфіденційність

4.1. Виконавець гарантує конфіденційність та захист персональних даних, а також будь-якої інформації, що розміщується Користувачем на Сайті відповідно до умов цього Договору та Політики конфіденційності Сайту.

5. Відповідальність

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
5.2. Користувач самостійно несе відповідальність за конфіденційність персональних даних, що вводяться ним на Сайт.
5.3. Користувач особисто несе відповідальність перед третіми особами за розміщення будь-яких персональних даних або інформації про життя третіх осіб у разі, якщо така інформація розміщена Користувачем без їх відома.
5.4. Користувач несе відповідальність за всі дії, що здійснюються в його обліковому записі та з використанням його логіну та паролю.

6. Безпека

6.1. Виконавець забезпечує безпеку функціонування Сайту.
6.2. Виконання дій, зазначених у п. 1.2. цього Договору, Користувач підтверджує, що розуміє та визнає, що Виконавець надає до використання Сайт «як є» і не надає жодних гарантій щодо роботи Сайту, в тому числі, але не виключно: придатності Сайту для будь-яких конкретних цілей Користувача, не зазначених у п.2.1. Договору, роботу Сайту без порушень, затримок та неполадок за дії, матеріали, інформацію або дані третіх осіб.
6.3. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо таке порушення спричинене дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторони домовилися, що такими діями, зокрема, є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, заворушення, заворушення, незаплановані зміни алгоритмів адміністрацією соціальних мереж, глобальні перебої у роботі релевантних сегментів мережі Інтернет, збої систем маршрутизації, збої у розподіленій системі доменних імен, збої, спричинені хакерськими та DDOS-атаками, комп’ютерними вірусами. У разі виникнення форс-мажорних обставин встановлені строки виконання зобов’язань, зазначені в Договорі, переносяться на строк, протягом якого діють обставини, що виникли.

7. Права інтелектуальної власності

7.1. Усі об’єкти, розміщені Адміністрацією на Сайті, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, музика, звуки та інші об’єкти та їх добірки, комп’ютерні програми, бази даних, вихідні коди та інше, створені Виконавцем для функціонування та розвитку Сайту є об’єктами виняткових прав інтелектуальної власності Виконавця та Адміністрації сайту, всі права на ці об’єкти захищені.
7.2. Використання об’єктів інтелектуальної власності Виконавця та Адміністрації сайту без отримання дозволу Виконавця заборонено, у тому числі Користувач не має права:

• будь-яким способом змінювати, створювати похідні продукти, демонструвати, публічно відтворювати, розповсюджувати вміст Сайту або іншим чином використовувати його в будь-яких публічних чи комерційних цілях;
• видаляти, приховувати або іншим чином спотворювати вказівки правовласника, включаючи сповіщення про будь-які права інтелектуальної власності з будь-якого вмісту Сайту;
• декомпілювати, розбирати або іншим способом намагатися вилучити вихідний код програмного забезпечення, що є елементом Сайту;
• розповсюджувати, ускладнювати, продавати, субліцензувати, використовувати програмне забезпечення, що є елементом Сайту, або іншим способом передавати права на таке програмне забезпечення;
• використовувати помилки програмного забезпечення (Користувач зобов’язаний негайно повідомляти про них Адміністрацію сайту за адресою, зазначеною в розділі 9 цього Договору), втручатися в програмний код, несанкціоновано отримувати доступ до комп’ютерної системи, отримувати без належного дозволу новий доступ до бази даних користувачів або матеріалів Сайту.

7.3. Користувач, виконуючи дії, зазначені у п. 1.2. Цей Договор підтверджує, що використовує виключно об’єкти своєї інтелектуальної власності, тягар доведення того, що розміщення на Сайті користувачем матеріалів не порушує права третіх осіб на матеріали, що розміщуються, лежить на Користувачі.
7.4. Адміністрація сайту не несе відповідальності за неправомірне використання об’єктів інтелектуальної власності Користувача третіми особами.

8. Політика щодо cookie файлів

8.1. Файли cookie — це текстові файли, які зберігаються на вашому комп’ютері, планшеті або мобільному телефоні. Під час відвідування веб-сайту файли cookie дозволяють веб-сайту «запам’ятовувати» Вас та Ваші уподобання для підвищення якості взаємодії з сайтом.
8.2. Ми використовуємо cookie-файли для персоналізації контенту та покращення користувальницького досвіду. Переглядаючи цей веб-сайт, ви погоджуєтеся на використання cookie-файлів. Ви можете контролювати cookie-файли та керувати їх використанням через свій браузер. Адміністрація сайту звертає вашу увагу на те, що видалення або блокування cookie-файлів може відобразитися на інтерфейсі користувача веб-сайту і зробити частину компонентів веб-сайту недоступними.
8.3. Більшість браузерів дозволяють переглядати, видаляти та блокувати cookie-файли з веб-сайтів. Зверніть увагу, що у разі видалення всіх cookie-файлів відбудеться скидання всіх ваших налаштувань, включаючи можливість відмовитися від cookie-файлів, так як ця функція сама по собі вимагає розміщення на вашому пристрої відповідного cookie-файлу, що передбачає подібну відмову.

9. Заключні положення

9.1. Цей Договір укладають угоду між Користувачем та Виконавцем щодо порядку використання Сайту та його функціоналу та замінюють собою усі попередні угоди між Користувачем та Виконавцем у разі їх існування.
9.2. Цей Договір регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
9.3. У разі виникнення будь-яких суперечок чи розбіжностей, пов’язаних з виконанням цього Договору, Користувач та Виконавець докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі якщо спори не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню у порядку, встановленому чинним законодавством України.
9.4. Цей Договір набуває чинності для Користувача з моменту його приєднання до нього з моменту акцепту Оферти і діє протягом невизначеного терміну.
9.5. Цей Договір складено російською мовою та опубліковано на Сайті. У разі внесення змін до цього Договіру вони починають діяти з моменту їх публікації на Сайті.
9.6. Акцептом цієї Оферти Користувач приймає всі умови та зобов’язується використовувати Сайт у порядку, встановленому цим Договором та чинним законодавством України.
9.7. Будь-які зміни, що вносяться до цього Договіру, публікуються на Сайті. Використання Сайту завжди регламентується останньою опублікованою на Сайті версією цього Договору.

У зв’язку з цим Виконавець рекомендує Користувачеві ознайомлюватись із змінами, внесеними до цього Договіру, які можуть бути змінені з моменту останнього візиту Користувача на Сайт. Продовжуючи використовувати Сайт після внесення змін до цього Договору, Користувач тим самим підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами Договору.